Esittely
PSYTECH aloitti toimintansa Joensuussa vuonna 1991. Toiminta siirtyi 1992 Lahteen, jossa toiminnan pääpaino on ollut psykoterapiapalveluissa. Psykoterapian koulutus-, työnohjaus- sekä konsultaatiopalveluita on annettu tarpeen ja kysynnän mukaan maanlaajuisesti.

Integratiivisen toimintaperiaatteen lähtökohdista sovelletaan psyyken kokonaisuuden harmonista kehittämistä ja hoitoa, jossa yhdistyvät mielen eri puolet ja keskeiset osatekijät ihmisen nykyhetkeä ymmärtäen hänen kehityksellisestä ja historiallisesta perspektiivistään käsin. Tavoitteena on eheytynyt, harmoninen kokonaisuus ja vuorovaikutus yksilöllisyyttä kunnioittaen yhteisöllisessä kontektissa..
 • psykoterapia
 • työnohjaus ja konsultaatio
 • koulutus

Psykologi, Psykologian lisensiaatti

Jouko Lestinen


on psykoterapian erikoispsykologi, Kognitiivinen psykoterapiayhdistys ry:n kouluttajapsykoterapeutti, jolla on vaativa erityistason psykoterapiakoulutus (VET, Valviran hyväksymä) ja KELA-pätevyys

osaamisalueet
 • työskenetyn viitekehys kognitiivis-konstruktiivinen näkökulma
 • MEHO-analyysin luoja ja kehittäjä
 • yksilö- ja ryhmäpskoterapeutti
 • psykoterapian kohderyhmänänä erityisesti aikuiset
 • ehkäisevä mielenterveystyö
 • projektit
 • suunnittelu
 • kognitiivisen psykoterapian koulutus ja työnohjaus mielenkiinto, tahto ja panostus kohti yhä parempaa osaamista

Yhteystiedot:

PSYTECH
Jouko Lestinen

posti:
Kiventie 6 A 4, 15880 Hollola

vastaanotto:
Vesijärvenkatu 12, 15110 Lahti

email:
jouko.lestinen@psytech.inet.fi

puhelin:
+358 400 714628


Linkkejä

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys
Jeffrey Young : Skeematerapia
Sosiaalinen konstruktivismi
Sosiaalinen konstruktivismi
Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys SKY ry
KAT-yhdistys
Beck’in psykoterapiainstituutti
EABCT:n kotisivut
Sveriges kognitiva förening
Sveriges kognitiva förening
Psytech, Vesijärvenkatu 12, 15110 Lahti, Puh. 0400 714628Mobiili