Psykoterapiapalvelut
Kognitiivinen psykoterapia
  • Yksilöpsykoterapia: pitkät ja lyhyet psykoterapiat
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Pariterapia
Kognitiivinen yksilöpsykoterapia
soveltuu erityisesti depression, ahdistushäiriöiden (mm. sosiaalinen ahdistus ja jännittäminen sekä muut pelot) ja persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Suomessa terapeutteja kouluttaa Kognitiivisen psykoterapian yhdistys, jonka jäsen Jouko Lestinen on.

Kognitiivinen ryhmäpsykoterapia
soveltuu erilaisista ongelmista kärsiville ihmisille: tällaisia voivat olla esimerkiksi väkivallan uhrit, paniikkihäiriöistä tai parisuhdevaikeuksista kärsivät, sosiaalisista peloista kärsivät sekä myös masennuspotilaille. Lyhytkestoinen ryhmäterapia (puolesta vuodesta vuoteen) sopii mm. jännittäjille. Masennuspotilaat tarvitsevat yleensä pitempikestoista hoitoa (1-3 vuotta). Ryhmäpsykoterapiaistunto tapahtuu yleensä kerran viikossa kestäen puolitoistatuntia kerrallaan.
Psytech, Vesijärvenkatu 12, 15110 Lahti, Puh. 0400 714628Mobiili