Konsultaatio
Työnohjaus

on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tutkimista, tulkitsemista ja jäsentämistä omaa persoonallisuutta havainnoiden työhön littyvässä vuorovaikutuksellisessa kokemuksessa.

Työnohjaus tukee ohjattavan psyykkistä jaksamista työssä ja mielenterveyttä.

Työnohjaus perustuu sopimukseen ja on määräaikaista, säännöllisesti toteutettavaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on ohjattavan / ohjattavien ammatillinen kasvu ja kehitys. Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Työnohjaus soveltuu työssään vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja tarvitseville. Myös työyhteisö tai tiimi voi hakeutua työnohjaukseen.
Psytech, Vesijärvenkatu 12, 15110 Lahti, Puh. 0400 714628Mobiili