Koulutus
Koulutuksen perustana:
  • Kognitiivis-konstruktiivinen teoreettinen viitekehys
  • Skeemateoriat
  • Mindfulness
  • Mielikuvatyöskentely
  • Kokemuksellinen työskentely
  • Kehitysteoriat
  • Yksittäisiä luentoja tai seminaaripäiviä ihmissuhdetyöhön liittyen suunnitellusti ja sovitusti
  • 1-2 vuoden orientoivaa koulutusta kognitiivisesta yksilöpsykoterapiasta tai ryhmäpsykoterapiasta
Psytech, Vesijärvenkatu 12, 15110 Lahti, Puh. 0400 714628Mobiili